Procedura badania marketingowego

Przygotowując badania marketingowe pytania pojawiają się samoistnie i jest ich niemało.
Oto mały przewodnik – badania marketingowe od teorii do praktyki.

Zacznijmy od rzeczy podstawowych – badania marketingowe definicja. To jest uniwersalna definicja badań marketingowych, które są systematycznym procesem gromadzenia danych. W cyklu zbierania i gromadzenia danych przykłada sie szczególna wagę do obiektywnej oceny informacji wejściowych i tych już przetworzonych. Zdobyte dane służa do opracowania raportu z badania, który z kolei jest podstawa do podejmowania decyzji biznesowych.

Wszyscy zamierzający przeprowadzić badania powinni przejść cykl, który obejmuje kilka etapów.

Pierwszy to etap przygotowania badania.

Biznes boryka się z różnymi wyzwaniami, które przeradzają się w problemy decyzyjne. Problem decyzyjny następnie posłuży do sformułowania problemu badawczego w formie tezy, czyli pytania badawczego. Jest ono wyznacznikiem kierunku w badaniach. Rozwinięciem tezy są hipotezy. W formie zdań twierdzących formułuje się pewne założenia, które w wyniku badania zostaną potwierdzone lub obalone.
Następnie należy podjąć decyzję co do metodyki zbierania danych ze źródeł wtórnych i pierwotnych.
Kolejnym krokiem jest określenie próby badawczej, jej wielkość i metoda doboru próby.
Wcześniej wybrane narzędzia jeśli istnieją należy postarać się o dostęp do nich. Jeśli nie istnieją, należy je stworzyć. I postarać się o zgromadzenie zestawu materiałów pomocniczych.
Teraz można się pokusić o wytyczenie wstępnych kierunków w badaniu i metod analizy.
Dla skorygowania ewentualnych nieprawidłowości w procesie badania i założeń do samego badania, powinno się wykonać badanie pilotażowe.
Teraz można przystąpić do sformułowania ostatecznej wersji problemu badawczego, hipotez i skompletowania narzędzi badawczych.
Każde badanie to niepowtarzalny projekt i tak jak projekt powinno być traktowane na wszystkich etapach. Dlatego na koniec fazy wstępnej trzeba określić harmonogram prac i kosztorys badań.

Koniec etapu pierwszego zwiastuje nadejście kolejnego, czyli realizacji badania.


Badacza czeka mnóstwo przygotowań organizacyjnych. Nadchodzi czas działania. Rozwiązywania wyzwań technicznych i komunikacyjnych.

Dopiero teraz można zabrać się za eksplorację źródeł pośrednich i bezpośrednich.


Jeżeli zespół jest liczny trzeba kontrolować jego pracę i przydzielać zadania. W zależności od metody prowadzenia projektu, rola kierownika projektu i zakres obowiązków będą różne.
Po zebraniu danych należy dokonać ich oceny wartości. I można zabrać się do kodowania informacji i zapełniania nimi bazy danych.

Nadchodzi kolejny trzeci etap prac. Analiza wyników pracy i przygotowanie tablic roboczych i wynikowych. Tak by wszystko było widoczne i zrozumiałe na pierwszy rzut oka.

Jeśli były to badania ilościowe, badacza czeka żmudna analiza statystyczna.

W wypadku badań jakościowych, pogłębiających wcześniejsze ustalenia wstępne, można przejść do analizy jakościowej.

Na koniec interpretacja wyników, czyli weryfikacja postawionych hipotez.

Ostatnim etapem jest komunikowanie wyników pracy. Powstaje rzeczowy raport na piśmie, który może posłużyć do wystąpień publicznych i ustnej prezentacji badań.

Końcowym aktem jest sformułowanie wniosków ostatecznych i rekomendacji decyzyjnych.