Co to jest inflacja i jak z nią walczyć?

W ostatnim czasie słowo inflacja odmieniane jest wręcz przez wszystkie przypadki. Trudno się oczywiście temu dziwić, gdyż jak wskazują statystyki z tym zjawiskiem mamy do czynienia właściwie na całym świecie, co sprawia, że zagrożone są pieniądze obywateli. Jak podkreślają eksperci, jedną z jej przyczyn jest pandemia koronawirusa, która odcisnęła bardzo mocne piętno na światowych gospodarkach.

Czym jest jednak inflacja, skąd się bierze i jakie konsekwencje ze sobą niesie?

O tym między innymi piszemy w naszym artykule, wyjaśniając podstawowe kwestie związane właśnie z inflacją. Na początku powiedzmy, co to jest inflacja? Otóż najprościej rzecz ujmując, polega ona na powszechnym wzroście cen dotyczącym wszystkich towarów oraz usług. Oczywiście wiadome jest, że w warunkach gospodarki rynkowej zmiany cen są czymś naturalnym, jednak w trakcie inflacji mamy do czynienia wyłącznie z ich wzrostem. Dla przeciętnego nabywcy jest to rzecz jasna bardzo szkodliwe, gdyż mówiąc w wielkim skrócie, w takiej sytuacji za tą samą kwotę może on kupić znacznie mniej. Przyczyny inflacji są natomiast bardzo różne. W obecnej sytuacji, jako główne powody podaje się między innymi nagły wzrost ropy naftowej, gazu i prądu. Ponieważ wymienione zasoby należą do jednych z najważniejszych kosztów każdego zakładu produkcyjnego, to nie może absolutnie dziwić, iż naturalnym efektem będzie wzrost cen produkowanych przez nie dóbr.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że oprócz powyżej przytoczonych przyczynami inflacji są także:

  • niekontrolowany dodruk pieniądza
  • wadliwa struktura gospodarki
  • niestabilny budżet państwa

No dobrze, skoro wiemy, że zasadniczo jej wzrost ma bardzo negatywny wpływ na gospodarkę i obywateli, to powiedzmy jeszcze, czy z inflacją można walczyć? Otóż jak najbardziej tak, chociaż trzeba wyraźnie zaznaczyć, że zasadniczo zwalczanie inflacji jest niezwykle trudne. W celu jej ograniczeni zaleca się wdrożenie przez dane państwo mocno restrykcyjnej polityki pieniężnej, co ma w praktyce oznaczać po prostu ograniczenie podaży pieniądza. Dodatkowo istotną kwestię będzie również ograniczenie wydatków państwa i bieżącej konsumpcji. Jednym z elementów tych działań jest, chociażby podwyższanie sto procentowych. Tutaj jednak odbija się to negatywnie na kredytobiorcach, gdyż wraz ze wzrostem sto procentowych wzrastają również raty kredytowe.

Jest więc jeden z powodów, który sprawia, że walka z inflacją powinna przebiegać bardzo rozważnie.

1 thought on “Co to jest inflacja i jak z nią walczyć?

  1. Sposób walki z inflacją jest oczywisty – poprzez podniesienie stóp procentowych, ale z jakiegoś powodu rządzący nie chcą tego wykonać.

Comments are closed.