Rozporządzenie UE o ochronie danych: co musisz wiedzieć?

W maju 2018 roku w całej Europie weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wraz z RODO prawa wszystkich obywateli UE w zakresie ochrony danych osobowych zostały znacznie rozszerzone, a także wprowadzono wiele nowych regulacji. Głównym celem jest poprawa ochrony danych osobowych i zapewnienie ludziom większej kontroli nad nimi.

Wprowadzenie – Co to jest RODO?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to rozporządzenie w prawie Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych i prywatności wszystkich osób w Unii Europejskiej. RODO to rozporządzenie UE dotyczące ochrony danych i prywatności, które zmieni sposób, w jaki firmy traktują dane osobowe i zapewni jednolitość przepisów w całej UE.

RODO ma dwa główne cele:

1. Przywrócenie obywatelom kontroli nad ich danymi osobowymi

2. Wymaganie od firm bardziej przejrzystego informowania o tym, w jaki sposób wykorzystują Twoje dane osobowe

RODO wejdzie w życie 25 maja 2018 r.

Co reguluje RODO?

RODO zapewnia dodatkową ochronę, jeśli chodzi o sposób, w jaki Twoja firma obchodzi się z danymi osobowymi swoich klientów. Może to obejmować preferencje dotyczące produktów i usług konsumenckich, geolokalizacje, informacje kontaktowe i nie tylko.

RODO reguluje sposób, w jaki organizacje gromadzą, przechowują, zarządzają, przetwarzają i usuwają dane osobowe. Reguluje również sposób, w jaki organizacje powinny powiadamiać osoby fizyczne o gromadzeniu ich danych osobowych.

Organizacje są zobowiązane do zgłaszania wszelkich naruszeń odpowiednim władzom w ciągu 72 godzin od uzyskania ich wiedzy.

Podsumowanie

RODO ma zastosowanie do wszystkich organizacji zlokalizowanych w UE, a także organizacji spoza UE, które oferują towary lub usługi w UE lub monitorują zachowanie osób znajdujących się w UE. Jeśli nie masz pewności, czy musisz przestrzegać tego prawa, przyjrzyj się działaniom swojej organizacji i ustal, czy wiążą się one z przetwarzaniem danych osobowych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) jest ważnym aktem prawnym dla wszystkich organizacji przetwarzających

1 thought on “Rozporządzenie UE o ochronie danych: co musisz wiedzieć?

  1. Z punktu widzenia obywatela ta ustawa jest przydatna. Wcześniej nasze dane były przetwarzane w dowolny sposób, a przecież regulaminów i tak nikt nie czyta.

Comments are closed.