Upadłość konsumencka – gdy wpadniesz w spiralę długów

Upadłość konsumencka to narzędzie, z którego mogą skorzystać osoby fizyczne w sytuacji, gdy nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Od marca 2020 obowiązują nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Co warto wiedzieć w tym temacie? Czy jest to dobre rozwiązanie dla zadłużonych?

Czym jest upadłość konsumencka?

Wspomniałem już we wstępie, że jest to czynność skierowana do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy niestety nie mają możliwości skorzystania z upadłości konsumenckiej. Rozpoczęcie procedury wymaga wniesienia odpowiedniego wniosku do sądu. Co ciekawe, może to zrobić zarówno dłużnik, jak i wierzyciel.

Oddłużenie, które jest głównym celem postępowania upadłościowego, polega na zaspokojeniu roszczeń wierzycieli (np. z majątku osoby zadłużonej) lub umorzeniu długu w całości lub w części. Konsument jest uznawany za niewypłacalnego dopóki jego miesięczne wynagrodzenie nie wystarcza do pokrycia długu i jednocześnie utrzymania się.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości jest możliwe jeśli dana osoba spełnia trzy warunki:
• niewypłacalność – czyli niemożliwość spłaty własnych zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy
• brak wcześniej umorzonych zobowiązań – jeśli osoba zadłużona w ciągu ostatnich 10 lat występowała do sądu o procedurę upadłościową to ponowny wniosek zostanie przez ten sąd oddalony
• dłużnik nie jest akcjonariuszem lub komandytariuszem, odpowiadającym za długi spółki

Przed zmianą z 24 marca 2020 warunkiem była także niezawiniona niewypłacalność – nie spowodowana zaniedbaniem dłużnika lub umyślnym jego działaniem. Obecnie powód niewypłacalności jest badany już po ogłoszeniu upadłości.

Wniosek o upadłość konsumencką – co powinno się w nim znajdować?

Wniosek możesz napisać sam, lub poprosić o pomoc kancelarię prawną jeśli nie wiesz jak to zrobić. We wniosku o upadłość konsumencką muszą znaleźć się m.in.:
• wykaz majątku dłużnika oraz szacunkowa wartość całego majątku, wraz ze wskazaniem miejsca znajdowania się majątku
• informację o wszystkich posiadanych środkach pieniężnych (gotówka, konta bankowe oraz lokaty)
• lista wierzycieli oraz informacje o wysokości zadłużenia wobec wierzycieli
• potwierdzenie istnienia długów i niewypłacalności (umowy kredytów lub pożyczek itp.) oraz informacje o uzyskiwanych przychodach oraz kosztach utrzymania (zaświadczenie o zarobkach)

Jeśli zależy Ci na prawidłowym przygotowaniu wniosku to najlepiej skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która zrobi to za ciebie.

Wniosek do sądu może złożyć dłużnik osobiście lub poprzez pełnomocnika. Zrobić to może także wierzyciel dłużnika. Pamiętaj o konieczności wniesienia opłaty sądowej w wysokości 30 zł.

Przepisy prawne nie określają konkretnego terminu wydania orzeczenia przez sąd. Musisz przygotować się na to, że całe postępowanie może potrwać do 3 miesięcy.

Konsekwencje wynikające z ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Decyzji o ogłoszeniu upadłości nie warto podejmować pochopnie, gdyż jej skutki mogą bardzo negatywnie odbić się na twoim życiu i towarzyszyć ci przez bardzo długi czas.

Upadłość konsumencka powoduje przede wszystkim likwidację twojego majątku. Zajęte zostaną twoje dochody z tytułu umowy o pracę, a mieszkanie, samochód czy wartościowy sprzęt mogą zostać zlicytowane. Warto tu zaznaczyć, że niemożliwe jest zajęcie urządzeń niezbędnych do codziennego funkcjonowania. W trakcie trwania postępowania tracisz możliwość dysponowania swoim majątkiem, bardzo utrudnione jest także zaciąganie kolejnych zobowiązań (np. kredyt bankowy).

Plan spłaty wierzycieli

Jeśli sąd uwzględni twój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to wydane zostanie również postanowienie o ustalenie planu spłaty wierzycieli. W tym miejscu sąd zbada przyczyny twojej niewypłacalności i na ich podstawie ustali okres spłaty zadłużenia. Jeśli umyślnie lub poprzez niedbalstwo doprowadzisz do niewypłacalności to okres spłaty będzie nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 84 miesiące. Jeśli niewypłacalność nie jest wynikiem twoich zaniedbań lub celowych działań to okres spłaty może wynosić maksymalnie 36 miesięcy.

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest opłacalne?

To czy podjęcie tego kroku będzie dla ciebie opłacalne zależy głównie od tego, czy twój majątek jest w stanie pokryć twoje zobowiązania. Upadłość konsumencka zatrzymuje wszelkie kierowane przeciw tobie postępowania egzekucyjne, dając szansę na wyjście na prostą. Jeśli jednak liczysz na całkowite umorzenie długów to wiedz, że jest to możliwe tylko jeśli nie posiadasz żadnego majątku i nie jesteś w stanie spłacić swoich zobowiązań (np. gdy z powodu choroby nie jesteś w stanie podjąć pracy).